Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) mempelawa Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK). Keutamaan adalah diberikan kepada peranakan Negeri Kelantan. Berikut dikongsikan info berkaitan tawaran jawatan kosong ini.

Kategori Jawatan

Bil. Jawatan Gred Bil. Kekosongan Status Syarat Kelayakan
1 Pegawai Hal Ehwal Islam (Imam Tua Masjid Bandar/Jajahan) S41 1 Tetap Syarat
2 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 2 Kontrak Syarat

Gaji Permulaan

Penetapan gaji permulaan ditetapkan oleh pihak MAIK berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

Had Umur Pelantikan

  1. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 tahun atau 56 tahun; atau
  2. Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
  3. Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Cara- cara Memohon

1) Permohonan hendaklah dibuat melalui link berikut: https://bit.ly/3rPRXTT 2) Slip Pengesahan Permohonan (klik: https://bit.ly/3nRmBk4) hendaklah dicetak dan dikembarkan bersama RESUME (dibuat secara berasingan) dan salinan sijil-sijil yang telah disahkan. 3) Permohonan hanya akan diproses apabila pemohon menghantar RESUME lengkap beserta salinan sijil-sijil persekolahan, kad pengenalan, surat beranak serta surat-surat berkaitan yang telah disahkan oleh pegawai perkhidmatan gred 41 dan ke atas. 4) RESUME lengkap (disertakan gambar berukuran passport) hendaklah mengandungi maklumat berikut:

a. Maklumat Diri b. Nombor Kad Pengenalan c. Nombor Telefon Bimbit d. Maklumat Akademik e. Maklumat Ko-Kurikulum f. Pengalaman Kerja g. Rujukan

5) Permohonan yang tidak lengkap dan lewat diterima tidak akan dilayan.

Tarikh Tutup Permohonan

Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 26 Jun 2022

Alamat Permohonan

Permohonan dikirimkan hendaklah sampai ke alamat berikut: YABrs. Timbalan Yang Dipertua, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kompleks Islam Darulnaim, Lundang, 15200 KOTA BHARU.

Maklumat Berkaitan Permohonan

1) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temuduga. 2) Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. 3) Sila nyatakan Nama dan Gred Jawatan yang dipohon di sebelah kiri sampul surat

Maklumat Lanjut

Sebarang maklumat lanjut mengenai tawaran jawatan kosong ini, sila ke klik pautan ini: https://www.e-maik.my/v2/index.php/arkib/jawatan-kosong