Jawatan Kosong Di Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

SM MAIK

Warganegara Malaysia (keutamaan kepada peranakan negeri Kelantan) yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

Kekosongan Jawatan

Bil

JawatanBil. KekosonganGredTaraf

Syarat
Kelayakan

1.Juruaudit 1W41KontrakMuat Turun Penuh
Iklan Jawatan
2.Pegawai Hal Ehwal Islam
(Pensyarah Usuluddin)
1S41Kontrak
 3.Pegawai Hal Ehwal Islam
(Pensyarah Bahasa Arab)
1S41Kontrak
4.Pegawai Tadbir
(Pensyarah Bahasa Inggeris)
1N41Kontrak
5.Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
(Imam Muda)
Lelaki sahajaS29Tetap
6.Pembantu Tadbir
(Kewangan)
10 (Lelaki sahaja)W19Kontrak
7.Pembantu Awam1 (Lelaki sahaja)H11Tetap

Gaji Permulaan

Gaji permulaan yang lebih tinggi boleh ditetapkan oleh pihak MAIK berasaskan kepada pengalaman kerja yang berkaitan.

Had Umur

Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi 58 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

CARA MEMOHON

 1. Permohonan hendaklah dibuat melalui pautan berikut : https://bit.ly/3kLuG9
 2. Slip Pengesahan Permohonan (klik : https://bit.ly/3np2BFn) hendaklah dicetak dan dikembarkan bersama RESUME dan salinan sijil-sijil yang telah disahkan.
 3. Permohonan hanya akan diproses apabila pemohon menghantar RESUME lengkap beserta salinan sijil-sijil persekolahan, kad pengenalan, surat beranak serta surat-surat berkaitan yang telah disahkan oleh pegawai perkhidmatan gred 41 dan ke atas.
 4. RESUME lengkap (disertakan gambar berukuran passport) hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut :
  • Maklumat Diri
  • Nombor Kad Pengenalan
  • Nombor Telefon Bimbit
  • Maklumat Akademik
  • Maklumat Ko-Kurikulum
  • Pengalaman Kerja
  • Rujukan
 5. Permohonan yang tidak lengkap dan lewat diterima tidak akan dilayan

ALAMAT PERMOHONAN

Permohonan hendaklah sampai ke alamat berikut :

YABrs. Timbalan Yang Dipertua,
Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan,
Kompleks Islam Darulnaim, Lundang,
15200 KOTA BHARU.

SEBELUM ATAU PADA : 27 MAC 2023

Perkara Am

 1. Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temuduga.
 2. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.
 3. Sila nyatakan Nama dan Gred Jawatan yang dipohon di sebelah kiri sampul surat