Kekosongan Jawatan di Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) Sebelum atau Pada 21 Jun 2023 | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia (keutamaan kepada peranakan Negeri Kelantan) yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) seperti berikut :

 1. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) – Kontrak [ Muat Turun Syarat Kelayakan ]

Gaji Permulaan

Gaji permulaan yang lebih tinggi boleh ditetapkan oleh pihak MAIK berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

Had Umur

 • Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 tahun atau 56 tahun; atau
 • Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
 • Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Cara Memohon

 1. Permohonan hendaklah dibuat melalui link berikut: https://bit.ly/43mB7DL
 2. Slip Pengesahan Permohonan (klik: https://bit.ly/3nRmBk4) hendaklah dicetak dan dikembarkan bersama RESUME (dibuat secara berasingan) dan salinan sijil-sijil yang telah disahkan.
 3. Permohonan hanya akan diproses apabila pemohon menghantar RESUME lengkap beserta salinan sijil-sijil persekolahan, kad pengenalan, surat beranak serta surat-surat berkaitan yang telah disahkan oleh pegawai perkhidmatan gred 41 dan ke atas.
 4. RESUME lengkap (disertakan gambar berukuran passport) hendaklah mengandungi maklumat berikut: Maklumat Diri, Nombor Kad Pengenalan, Nombor Telefon Bimbit, Maklumat Akademik, Maklumat Ko-Kurikulum, Pengalaman Kerja, Rujukan
 5. Permohonan yang tidak lengkap dan lewat diterima tidak akan dilayan

Alamat Permohonan

Permohonan hendaklah sampai ke alamat berikut:

YABrs. Timbalan Yang Dipertua,
Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan,
Kompleks Islam Darulnaim, Lundang,
15200 KOTA BHARU.

SEBELUM ATAU PADA : 21 JUN 2023

Perkara Am

 1. Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temuduga.
 2. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.