Keputusan bagi permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam (UA) Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKM) peringkat sijil, Asasi dan Diploma Sesi Akademik 2022/2023 bagi lepasan SPM kini boleh disemak mulai 22 Julai 2022.

Kaedah semakan keputusan UPUONLINE

Berikut adalah dua kaedah semakan permohonan iaitu:

  1. Melalui pautan lawan web
  2. Aplikasi Mobile UPUPocket di telefon pintar

Tarikh semakan keputusan UPUONLINE

Dibuka : 22 Julai 2022, Jam 12.00 tengah Hari
Ditutup : 31 Julai 2022, Jam 5.00 petang

Makluman penting

  1. Pengesahan setuju terima dan surat tawaran boleh dicetak mulai 23 Julai hingga 31 Julai 2022 di laman web Institusui Pendidikan Tinggi Awam 9IPTA) dan ILKA.
  2. Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh IPTA dan ILKA kepada pemohon yang berjaya mulai 23 Julai selepas calon membuat pengesahan setuju terima dalam tempoh yang ditetapkan.

Permohonan rayuan calon gagal

  1. Pemohon yang gagal mendapat tawaran program pengajian sahaja boleh membuat rayuan dalam tempoh 10 hari mulai 22 Julai 2022 jam 12.00 tengah hari sehingga 31 Julai 2022 jam 5.00 petang.
  2. Rayuan melalui UPUOnline bagi kemasukan ke UA dan politeknik di https://upu.mohe.gov.my
  3. Rayuan ke Kolej Komuniti dan ILKA dibuat terus menerusi institusi tanpa melalui UPUOnline

Maklumat lanjut

Untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan semakan keputusan dan rayuan UPUOnline 2022/2032, sila hubungi:

  • No Telefon: 03-8870 8200
  • Emel: upu@mohe.gov.my