KWSP i-Lindung bantu pemilikan insurans dan takaful guna Akaun 2

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah melancarkan platform i-Lindung di bawah Pelan Perlindungan Ahli untuk memudahkan pembelian produk insurans dan takaful bagi semua ahlinya. Ahli KWSP boleh membeli insurans dan takaful yang merangkumi perlindungan hayat serta penyakit kritikal daripada Akaun 2. Produk insurans dan takaful ini boleh dibeli melalui tawaran oleh syarikat insurans dan pengendali…

Read More