Kemudahan Insentif Khas Pasangan Pengantin Negeri Pahang

Kerajaan Negeri Pahang telah menyediakan insentif khas pasangan pengantin negeri Pahang kepada anak-anak kelahiran Negeri Pahang. Insentif ini disediakan kepada pasangan yang mana pengantin lelakinya berpendapatan RM5,000 ke bawah dan tertakluk kepada syarat dan kelayakan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Pahang. Pemberian insentif ini dapat meringankan beban dan membantu anak Negeri Pahang untuk mendirikan…

Read More