KWSP i-Lindung bantu pemilikan insurans dan takaful guna Akaun 2

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah melancarkan platform i-Lindung di bawah Pelan Perlindungan Ahli untuk memudahkan pembelian produk insurans dan takaful bagi semua ahlinya. Ahli KWSP boleh membeli insurans dan takaful yang merangkumi perlindungan hayat serta penyakit kritikal daripada Akaun 2. Produk insurans dan takaful ini boleh dibeli melalui tawaran oleh syarikat insurans dan pengendali…

Read More

Myezycover.com pembiayaan insurans kenderaan Keluarga Malaysia

Penjawat awam termasuk yang berstatus kontrak akan dapat menikmati pembaharuan polisi insurans kenderaan dan cukai jalan yang boleh dibuat tanpa bayaran pendahuluan dan faedah. Kerajaan pertama kali melalui inisiatif kepada penjawat awam secara digital dengan melancarkan pembiayaan insurans kenderaan Keluarga Malaysia yang dikenali sebagai myezycover.com. Melalui myezycover.com ini, penjawat awam boleh membuat pembayaran balik pembiayaan…

Read More