Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) mempelawa Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan Majlis Agama Islam…