Permohonan Projek Pertanian Negeri Kelantan 2023

Permohonan Projek Pertanian Negeri Kelantan bagi tahun 2023 kini telah dibuka. Projek pertanian ini diselaraskan oleh Jabatan Pertanian Negeri Kelantan dalam usaha meningkatkan hasil pertanian di Negeri Kelantan. Sehubungan itu, para usahawan dan usahawan tani terutamanya di Negeri Kelantan adalah dialu-alukan untuk memohon Projek Pertanian 2023 yang ditawarkan ini. Pejabat Pertanian Jajahan yang terlibat akan…

Read More