Sekiranya ada antara anda yang berniat membeli kenderaan baru sebelum 30 Jun 2022, anda masih lagi boleh menikmati insentif pengecualian…